Türkmen üreticilerin
ihracat
platformu

Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 19-12-2024

turkmenexporter.com için Gizlilik Politikasına hoş geldiniz! Burada, Web Sitemize geldiğinizde ve Web Sitemizi kullandığınızda hangi verileri topladığımızı açıklıyoruz. Ayrıca bu verileri neden topladığımızı ve verilerinizin kimlerle paylaşıldığını da açıklıyoruz. Lütfen bunu okuyun ve bu belgeyle ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçin.

Turkmenexporter.com, “biz” veya “bize“, turkmenexporter.com “Web Sitesi” ziyaretçilerinden “Ziyaretçiler” toplanan veya alınan kişisel verileri korumayı taahhüt eder. Archabil shayoly 54, Ashgabat, Türkmenistan adresinde kayıtlıyız.

Bu Gizlilik Politikasında “Politika“, kişisel verilerinizin, yani tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi olarak sizinle ilgili herhangi bir bilginin “Kişisel Veriler“, hakkınızda tutabileceğimiz, nasıl toplandığını, kullanıldığını, saklandığını, ifşa edildiğini ve kaldırıldığını (her biri ve tümü “işleme” olarak anılacaktır) açıklıyoruz.

Bu Politika yalnızca Web Sitemizi kullandığınızda işlediğimiz bilgiler için geçerlidir. Sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya yönetmediğimiz çalışanlar için geçerli değildir. Bu bilgilerin tarafımızca bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız lütfen bize herhangi bir Kişisel Veri sağlamayın.

Bu Politikayı zaman zaman güncelleyebiliriz ve haklarınızı etkileyen bu Politikadaki değişiklikleri Web Sitemizde yayınlayarak size bildireceğiz. Değişiklikler Politika sayfasında yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecektir.

 1. Genel Bakış

Bilgileri 2018 Veri Koruma Yasası (DPA) ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak toplayabilir, saklayabilir ve kullanabiliriz.

DPA’nın amaçları doğrultusunda, hakkınızda işlediğimiz tüm Kişisel Veri bilgilerinin veri denetleyicisi biziz.

 1. Hangi Kişisel Veriler toplanır ve amacı nedir?

Web Sitesine yaptığınız her ziyaretle ilgili olarak aşağıdaki Kişisel Verileri otomatik olarak toplayacağız:

 • Bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan İnternet Protokolü (IP) adresi, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platform dahil olmak üzere teknik bilgiler;
 • Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicilerinin (URL) Web Sitesine, Web Sitesi üzerinden ve Web Sitesinden tıklama akışının tamamı (tarih ve saat dahil); görüntülediğiniz veya aradığınız ürünler; indirme hataları, Web Sitesine yapılan ziyaretlerin uzunluğu ve sayfadan uzaklaşmak için kullanılan yöntemler dahil olmak üzere Web Sitesini ziyaretinizle ilgili bilgiler.

Bu bilgileri Web sitemizi geliştirmek, idari amaçlarımızı yerine getirmek, ticari çıkarlarımızı korumak, pazar araştırması, analiz, test ve izleme için topluyoruz.

Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı okuyun.

Bağlantı için bir talep göndermek isterseniz telefon numaranızı alacağız. Bu Kişisel Verileri, sizinle iletişim kurmak ve sizinle iletişim kurmak için ve ayrıca kendi iç kayıt tutma gereksinimlerimiz için topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlardan herhangi birini yerine getirmek için kullanılmasına itiraz ediyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Kişisel Verilerinizi bize sağlama kararınız genellikle gönüllülük esasına dayanmakla birlikte, belirli bilgileri sağlamamanız halinde bu Politikada belirtilen amaçlardan bazılarını gerçekleştiremeyebiliriz. Örneğin, telefon numaranızı bilmeden sizinle iletişime geçemeyebiliriz.

Diğer Kişisel Veri türlerini yalnızca istisnai durumlarda toplayabiliriz. Hakkınızda ek kişisel veri türlerini işlememiz gerekirse, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirildiğinizden ve bunu yapmak için geçerli bir yasal dayanak olduğundan emin olacağız (örneğin, onayınız).

 1. Kişisel Verilerin kullanımının hukuki temeli nedir?
  • Meşru Menfaatler: Özellikle kendi meşru menfaatlerimizi takip etmek için tarafımızdan gerekli olduğu üzere:
   • sizinle iletişim kurmak için;
   • Web sitemizi izlememize, geliştirmemize, yönetmemize ve korumamıza yardımcı olmak için;
   • size ve başkalarına sunduğumuz reklamların etkinliğini ölçmek veya anlamak için.
  • Onay: Aşağıdakilere tabi olarak, sizinle iletişime geçeceğiz ve size iş teklifi göndereceğiz. Bu yalnızca bize izin verdiğiniz durumlarda gönderilecektir.
 2. Kişisel Verilerinizi nasıl güvende tutuyoruz?

Kişisel Verilerinizi güvende tutmanın önemini anlıyoruz. Kişisel Verilerinizin gizliliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini ve mahremiyetini sağlamak ve Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık, yetkisiz erişim, kötüye kullanım, değişiklik veya imhadan korumak için sektör tarafından genel olarak kabul edilen bir dizi teknik, organizasyonel ve idari önlem uyguladık. elindeki Kişisel Verileri korumak için. Örneğin, BT sistemlerimiz güvenlik duvarları, düzenli yazılım güncellemeleri ve anti-virüs korumaları ile korunmaktadır. Bir veri ihlalinden haberdar olursak, Bilgi Komiserliği Ofisi’ni zamanında bilgilendireceğiz. İhlalin ciddi olduğuna inanmamız halinde de sizi bilgilendirebiliriz.

 1. Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Veri koruma yasaları uyarınca, kişisel bilgilerinizi, topladığımız amaçları yerine getirmek için gerekli olandan daha uzun süre sizi tanımlayan bir biçimde saklayamayız. Bu, herhangi bir yasal, muhasebe veya raporlama gerekliliğini yerine getirme amaçlarını içerebilir.

Telefon numaranızı 1 (bir) yıl süreyle saklıyoruz.

Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle saklayacağımızı belirlemek için, Kişisel Verilerinizi neden saklamaya devam etmemiz gerektiğini, verilerinize erişimimiz olmadan aynı sonucu elde edip edemeyeceğimizi ve verilerinizi etkileyen bir veri ihlali olması durumunda potansiyel riskin ne olduğunu dikkate alırız.

Teknik bilgiler ve Web Sitesini ziyaretinizle ilgili bilgilere gelince, bu verileri anonimleştiriyoruz, yani artık sizinle ilişkilendirilmiyor. Bunu, size sunduğumuz Web Sitesini geliştirebilmemiz için istatistiksel veya araştırma amacıyla yapıyoruz. Anonim verileri size daha fazla bildirimde bulunmadan süresiz olarak kullanabiliriz.

 1. Kişisel Verileriniz kimlerle paylaşılacak?

Kişisel Verilerinizi aşağıdakilerle paylaşabiliriz:

 • Siz veya sizin adınıza hareket edenler;
 • Bu Politikada açıklanan amaçlar doğrultusunda ve her zaman bu Politikanın şartlarına uygun olarak ortak kontrol altındaki şirketler veya grubumuzdaki diğer kuruluşlar;
 • Yasalar gereği bilgileri ifşa etmemiz gerektiğine inandığımız herhangi bir üçüncü tarafa; ve
 • Yasal taleplere karşı savunma da dahil olmak üzere haklarımızı veya üçüncü tarafların haklarını veya güvenliğini korumak ve savunmak için herhangi bir üçüncü tarafa.

Bu paylaşım yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda veya tabi olduğumuz belirli yasal yükümlülüklere uymak için olacaktır.

Kişisel bilgiler için daha düşük düzeyde koruma sağladığı düşünülen Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelere aktarılan Kişisel Verileri korumak için uygun önlemleri kullanırız.

 1. Uluslararası Veri Aktarımları

Bilgilerinizi öncelikle Avrupa Ekonomik Alanı içinde saklıyoruz. Ancak, bazı özellikler ve gereksinimler, bilgilerinizin Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki üçüncü taraflara aktarılmasını içerebilir. Tüm bu üçüncü tarafları yukarıda “Kişisel verileriniz kimlerle paylaşılacak?” bölümünde açıkladık. Söz konusu üçüncü tarafların Amerika Birleşik Devletleri gibi 2016/679 sayılı Tüzük (AB) kapsamında yeterli düzeyde koruma sağlayan bir ülkede yerleşik olmaması halinde, aktarımlar Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen standart veri koruma hükümleri veya Gizlilik Kalkanı Çerçevesi gibi başka bir uygun koruma mekanizması kapsamında olacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınız

Burada, veri koruma kanunu kapsamında sahip olduğunuz temel hakları özetledik. Bazı haklar karmaşıktır, verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanağa bağlı olarak kısıtlamalar içerebilir ve tüm ayrıntılar özetlerimize dahil edilmemiştir. Örneğin, bizden bir ürün satın aldıysanız, girdiğiniz sözleşme için gerekli olacağından tüm bilgilerinizi silmemizi talep edemezsiniz. Bunun yasal dayanağını size her zaman bildireceğiz. Buna göre, bu hakların tam bir açıklaması için ilgili yasaları ve düzenleyici makamların kılavuzlarını okumalısınız.

Veri koruma kanunu kapsamındaki temel haklarınız şunlardır:

 • erişim hakkı;

Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi teyit etme ve işlediğimiz durumlarda kişisel verilere erişim hakkına sahipsiniz. Başkalarının hak ve özgürlüklerinin etkilenmemesi koşuluyla, kişisel verilerinizin bir kopyasını size temin edeceğiz. İlk kopya ücretsiz olarak sağlanacaktır, ancak ek kopyalar makul bir ücrete tabi olabilir. Müşteri desteğimizle iletişime geçerek kişisel verilerinizi isteyebilirsiniz.

 • düzeltme hakkı;

Hakkınızdaki yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini ve işleme amaçları dikkate alınarak hakkınızdaki eksik kişisel verilerin tamamlanmasını isteme hakkına sahipsiniz.

 • silme hakkı;

Kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerin saklanması ve silinmesine ilişkin politikamızı yukarıda Bölüm 5’te açıkladık.

 • işlemeye itiraz etme hakkı;

Kişisel verilerinizi özel durumunuzla ilgili gerekçelerle işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz, ancak yalnızca işlemenin yasal dayanağı, işlemenin aşağıdakiler için gerekli olduğu ölçüde: kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya bize verilen herhangi bir resmi yetkinin kullanılması; veya tarafımızdan veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru menfaatlerin amaçları. Böyle bir itirazda bulunursanız, işleme için çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz veya işleme yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için olmadığı sürece kişisel bilgileri işlemeyi durduracağız.

 • veri taşınabilirliği hakkı;

Kişisel verilerinizi işlememizin yasal dayanağı rıza olduğu ve bu işlem otomatik yollarla gerçekleştirildiği ölçüde, kişisel verilerinizi bizden yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Ancak bu hak, başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkileyecek durumlarda geçerli değildir.

 • bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı;

Kişisel bilgilerinizi işlememizin veri koruma yasalarını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, veri korumadan sorumlu bir denetim makamına şikayette bulunma konusunda yasal hakkınız vardır. Bunu mutat ikametgahınızın, iş yerinizin veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerin bulunduğu AB üye ülkesinde yapabilirsiniz.

 • rızayı geri çekme hakkı.

Kişisel bilgilerinizi işlememizin yasal dayanağı rıza olduğu ölçüde, bu rızayı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Geri çekilme, geri çekilmeden önceki işlemenin yasallığını etkilemeyecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızdan herhangi birini müşteri desteğimizle iletişime geçerek kullanabilirsiniz.

 1. Bilgi komiserliği ofisine şikayette bulunma hakkınız

Talebinizi uygun bir şekilde ele almadığımızı düşünüyorsanız, Bilgi Komiserliği’ne (ICO) şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Bununla birlikte, herhangi bir şikayette bulunmadan önce bizimle iletişime geçmenizi öneririz ve sahip olabileceğiniz tüm sorunları veya endişeleri çözmeye çalışacağız.
ICO ile iletişime geçme hakkında bilgi için lütfen www.ico.org.uk adresindeki web sitesine bakın.

 1. Politika Güncellemeleri

Bu Politika, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda revize edilebilir, değiştirilebilir, güncellenebilir ve/veya tamamlanabilir. Bunu yaptığımızda, Web Sitemizin ana sayfasında bir bildirim yayınlayacağız ve bu sayfanın üst kısmındaki güncellenmiş tarihi revize edeceğiz. Topladığımız Kişisel Verilerin korunmasına nasıl yardımcı olduğumuz hakkında bilgi sahibi olmak için bu sayfayı herhangi bir değişiklik için düzenli aralıklarla kontrol etmenizi öneririz. Her Ziyaretçi, bu Politikayı periyodik olarak gözden geçirmenin ve değişikliklerden haberdar olmanın kendi kişisel sorumluluğu olduğunu kabul etmeli ve onaylamalıdır.
Web sitemizi kullanarak, bu Politikayı kabul ettiğinizi otomatik olarak belirtmiş olursunuz. Bu Politikayı kabul etmiyorsanız, Web Sitemizi kullanmamanızı talep ederiz.

 1. Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Bu Politika hakkında herhangi bir sorunuz varsa, hakkınızda sahip olduğumuz bilgileri güncellemek istiyorsanız veya belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Bize e-posta gönderin: info@turkmenexporter.com

Bize yazın: Archabil shayoly 54, Aşkabat, Türkmenistan.